مدیریت ساختمان

مدیریت ساختمان

  • آموزشی و خدماتی

$450

دقت داشته باشید هزینه ثبت مدرک در e-devlet برای کسانی که اقامت ترکیه (کارت کیملیک) را دارند در صورت تمایل 100 دلار به مبلغ دوره افزوده می شود.

ثبت نام در دوره

این دوره شامل
  • دسته بندی آموزشی و خدماتی
  • پیش نیاز بدون پیش نیاز
  • زبان ترکی
  • گواهینامه دارد